Sản phẩm

Dịch vụ

thông tin liên hệ
MS Châu
Hotline - 0985 225 549

-

Nhôm hợp kim

G0031
G0031
G0033
G0033
G0034
G0034
G1
G1
G2
G2
G3
G3
Nhôm 6061
Nhôm 6061
Nhôm 5052
Nhôm 5052
NN01
NN01
NN012
NN012
NN013
NN013
NN014
NN014