Thép Cacbon Làm Khuôn Nhựa S55C | Thép Đặc Biệt Châu Lê 0985225549

Thép Cacbon Làm Khuôn Nhựa 1055 (S55C, C55)

  •  Độ dẻo / cứng cao
  •  Độ chịu nhiệt cao
  • Có tính công nghệ tốt: Dể đúc, cán, rèn, hàn, giâ công cắt
  •  Khả năng chịu lực lớn
  • Trọng lượng nhẹ
  • Ít bị ăn mòn